Other Institutes

  • Late Devrao Balaji Ganage Yogeshwari Primary School
  • Shri Yogeshwari Boys' School
  • Smt Godawaribai Kukulol Girls' High School
  • Shri Yogeshwari Secondary School
  • Swami Ramanand Teerth Mahavidyalaya
  • Shir. Yogeshwari Polytechnic